Poštovani korisnici,

U okviru svakog hosting paketa dostupan Vam je besplatan SSL sertifikat. Postoji mogućnost izbora cPanel ili Lets Encrypt sertifikata. 

Ovi serfitikati se obnavljaju automatski i uključeni su za sve hosting naloge odmah po kreiranju istih.

Ukoliko imate neko pitanje ili zahtev u vezi SSL-a, kontaktirajte podršku.


Tuesday, January 9, 2018

« Nazad