Blokirana IP adresa u Firewall-u servera

Ovakva blokada nastaje kada prilikom pokušaja prijave na cPanel, Webmail ili FTP nalog napravite višestruke unose pogrešnih ili netačnih podataka (username i password). Server će tada privremeno blokirati vašu IP adresu i od tog trenutka nećete moći da pristupite uslugama u sledećih sat vremena.

Ukoliko se desi da server blokira vašu IP adresu više od 4 puta u toku jednog dana, vaša IP adresa će biti trajnoblokirana sve dok tehnička podrška ne obavi ručno odblokiranje.

Cilj blokade jeste da zaštiti upravo vaš nalog od napada i štetnih aktivnosti (probijanje lozinke nasumičnim unosom mogućih šablona). Ukoliko vi sami vršite uzastopno unošenje netačne lozinke, sistem će takvu aktivnost prepoznati kao štetnu i blokirati IP adresu sa koje dolazite.

Da bismo odblokirali vašu IP adresu potrebno je samo da otvorite tiket iz vašeg klijentskog naloga i dostavite nam IP adresu sa koje pristupate i koju možete saznati ukoliko posetite sledeću stranicu: https://www.whatismyip.com

  • 0 Korisnici koji su bili zadovoljni ovim odgovorom
Da li Vam je ovaj odgovor bio od koristi?

Related Articles

508 prekomerno iskorišćenje resursa

Poruka o grešci " 508 prekoračenje resursa deljenog hostinga " se pojavljuje kada vaš nalog...

CPU iskorišćenje

Deljeni hosting Maksimalno iskorišćenje procesora (CPU) na NarodniTeam deljenom hostingu je 25%...